Lovgivning

En del af foreningens formål er at arbejde for at kulturrelateret lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent og homogent.

Lovgivning.

Vi arbejder på at undgå at der i lovgivningen sker forringelser af beskyttelsen af fortidsminder og diger, og prøver at skabe forståelse for at beskyttelsen forbedres. Der er med mellemrum røster fremme om at forringe beskyttelse af både fortidsminder og diger, og vi må hver gang argumentere for vigtigheden af at beskyttelsen ikke forringes. Tilsvarende deltager vi i de forskellige initiativer der bliver taget for at forny og forbedre lovgivningen, så den både giver en bedre beskyttelse, og giver en bedre mulighed for at administrere loven. Dette sker bl.a. ved at forbedre registreringen af både fredede fortidsminder og beskyttede diger.

Administration af reglerne.

Vi gennemser de dispensationer der gives især fra kommunerne i forhold til 100 m. beskyttelseszonen omkring de fredede fortidsminder, og påklage dem vi mener der ligger uden for den administrationspraksis der er gældende. 

Vi gennemser også andre afgørelser vedrørende både fortidsminder og diger, og påklager ligeledes dem vi mener der ligger uden for den administrationspraksis der er gældende. 

Vi holder også øje med at lokalplaner respekterer både fredede fortidsminder og beskyttede diger, og gør indsigelse hvis vi mener der sker brud på denne beskyttelse.

Endelig prøver vi på at påvirke de offentlige instanser der administrerer arealer med fortidsminder og diger til at respektere disse og passe godt på dem, pleje dem og om muligt at formidle disse på en god og hensigtsmæssig måde.

 

 

Danmarks Kulturarvs Forening - Vesterheden 87 - 8800 Viborg
Tlf: 20 80 92 10 - jm@kulturarvsforening.dk

Privatlivspolitk | Cookiepolitik