Beskyttelse af fortidsminder

Her kan du læse om de generelle regler der gælder for beskyttelse af fortidsminder

Generelt er alle synlige fortidsminder beskyttet af museumsloven.

Når fortidsmindet er synligt, må der ikke foretages ændringer i tilstanden, og der må ikke oprettes skel gennem dem. På fortidsminder og inden for en afstand af 2m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

Loven omfatter synlige fortidsminder af nedenstående typer:

1) Høje, røser.

2) Stengrave, dysser, jættestuer.

3) Skibssætninger.

4) Ubebyggede voldsteder og værfter.

5) Forsvarsanlæg.

6) Ødekirkegårde.

7) Ruiner.

8) Runesten, bautasten.

9) Sten med helleristninger.

10) Kors, milepæle, vildtbanesten og lignende.

For de første ni punkter gælder desuden at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsmindet.

Hvis ovenstående ikke er synlige, samt for en række andre fortidsmindetyper gælder ovenstående regler i nogen grad, og under forskellige forudsætninger.

Kontakt din kommune, Kulturarvstyrelsen eller foreningen hvis du er i tvivl, eller bare vil vide mere.

Danmarks Kulturarvs Forening - Vesterheden 87 - 8800 Viborg
Tlf: 20 80 92 10 - jm@kulturarvsforening.dk

Privatlivspolitk | Cookiepolitik