Nyheder

Advarsel

Se advarsel om manglende kommunikation i højre kolonne. 

 

Opdateret folder "Værn om fortidsminderne"

 

Nye fortidsminder: Fortidsmindeguiden indeholder nu over 200 fortidsminder fordelt på det meste af landet - og flere følger!

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling den 7. april 2017 i Århus. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. marts, og tilmelding til generaforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. marts. Dagsorden i henhold til vedtægterne vil herefter blive fremsendt.

 

Opdateret "Værn om fortidsminderne"-folder

Maj 2014
Danmarks Kulturarvs Forening har opdateret informationsfolderen "Værn om fortidsminderne". Hent den nye folder ved at klikke på billedet i højrespalten.

De danske kommuner tilbydes en tilrettet udgave med eget logo ved henvendelse til foreningen.

 

ADVARSEL om unøjagtig registrering af fredede fortidsminder

Der gøres hermed opmærksom på at en del af de registreringer af fredede fortidsminder der i dag er tilgængelige for offentlige myndigheder og for private er behæftede med fejl.

Der gøres samtidig opmærksom på at det er de faktiske forhold i terrænnet der skal ligge til grund for afgørelser, hvilket sætter de offentlige myndigheder i en meget svær situation, med en meget tidkrævende sagsbehandling til følge.

Der foretages i øjeblikket en gennemgang af udvalgte lokaliteter for at afdække omfanget og arten af fejl, samt vurdering af mulighederne for rettelse.

Revision af digeregistrering

Danmarks Kulturarvs Forening gennemfører i øjeblikket et pilotprojekt med registrering af diger for at afdække muligheder og vanskeligheder ved en sådan gennemgang.

Arbejdet sker i samarbejde med Kulturstyrelsen og en kommune, og omfatter et enkelt sogn.

 

.

Fortidsminde-lokaliteter september 2012

Nye lokaliteter på fortidsmindeguiden

Der er igen kommet nye fortidsminder på www.fortidsmindeguide.dk

Der er nu i alt 136 fortidsminder fordelt på 12 kommuner, og der er flere på vej. 

God fornøjelse !

 

Ny folder: Værn om fortidsminderne

Folderen "Værn om fortidsminderne" er blevet revideret og genudgivet af DAKUA.

Den nye folder kan downloades her fra hjemmesiden - klik på folderen i højre spalten. Folderen kan også rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Folderen er bygget over den tidligere folder af samme navn, som en del amter udgav for en del år tilbage til brug for oplysningsarbejdet om fortidsminderne. Den ligger nu i et nyt layout, og hver enkelt kommune tilbydes frit at anvende den med sit eget logo. Kommunen skal blot indsende sit logo til foreningen.

Over en fjerdedel af kommunerne har allerede benyttet sig af denne service - både til brug på kommunale hjemmesider, til print som bilag i forbindelse med sagsbehandling og som trykt folder til almindeligt oplysningsarbejde. 

 

Ny hjemmeside

18. juli 2008

Danmarks Kulturarvs Forening har fået ny hjemmeside.

Det er med stor glæde vi nu kan præsentere en ny og forbedret hjemmeside, og vi vil opfordre dig til gå på opdagelse. Hvis der er fejl eller mangler vil vi naturligvis gerne vide det, ligesom vi meget gerne modtager nye ideer til forbedringer.

God fornøjelse.

Medlemskampagne

Samtidig skydes en kampagne i gang for at få flere medlemmer.
Formålet med at være medlem i Danmarks Kulturarvs Forening vil for de fleste være at støtte en god sag.
De medlemmer der indtil nu har meldt sig ind er grundlaget for at vi har kunnet præsentere denne hjemmeside, har kunnet oprette en ny landsdækkende fortidsmindeguide, og har opbygget foreningen.

Ved at få flere til at støtte arbejdet gennem et medlemsskab vil der blive flere ressourcer til at opfylde foreningens målsætning.
Det er naturligvis ekstra godt når medlemmerne også deltager aktivt i løsningen af de mange opgaver der er i foreningen, men begge slags medlemmer er meget velkomne.

Hjælp gerne med til at foreningen vokser. Hent hvervefolder HER.

 

Danmarks KulturarvsForening - Vesterheden 87 - 8800 Viborg - Tlf: 30 89 19 48 - jm@Opdater venligst din browser!kulturarvsforening.dk